Equip

Equip PREVENgrupPREVENgrup disposa d’una àmplia estructura de 30 professionals experts en diversos àmbits:

 • Psicologia
 • Ciències químiques
 • Enginyeria superior industrial (química)
 • Enginyeria tècnica industrial (química)
 • Enginyeria tècnica industrial (elèctrica)
 • Relacions laborals
 • Medicina del treball
 • Infermeria del treball
 • Turisme
 • Pedagogia

 

I gràcies a la formació dels nostres professionals cobrim les àrees tècniques següents de prevenció de riscos laborals

 • Tècnics superiors en seguretat
 • Tècnics superiors en ergonomia i psicosociologia
 • Tècnics superiors en higiene industrial
 • Metges d’empresa
 • Infermers d’empresa
 • Tècnics intermedis en PRL