Nota legal

1. IDENTIFICACIÓ

PREVENgrup i el domini www.prevengrup.com, són propietat de PREVENgrup Prevenció Integral S.L., que és una societat de responsabilitat limitada espanyola amb domicili en Av. Creu Roja, 1-7, 3er 3ª de Cerdanyola del Vallès-  Barcelona – 08290 – Espanya i CIF B-61362547.

Per la utilització de la web, l’usuari expressa la plena acceptació del comunicat en aquest avís legal.

Per contactar amb PREVENgrup, pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònic prevengrup@prevengrup.com

2. PREU DEL SERVEI

El servei d’informació ofert a través de la web de PREVENgrup té caràcter gratuït. No així, els productes oferts a través de la web, el preu de la qual serà el que PREVENgrup ofereixi a cada moment. La utilització d’alguns dels serveis de la web requereix el previ registre de l’usuari.

3. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Pel funcionament de la web i els seus serveis.

PREVENgrup no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, dels seus serveis i els seus continguts. Si fos possible, PREVENgrup avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. PREVENgrup no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la web o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés a les diferents pàgines de la web.

Per la utilització de la web i els serveis pels usuaris.

PREVENgrup no té obligació i no controla la utilització que de la web i els seus serveis fan els usuaris i, per això, no garanteix que l’ús per part dels mateixos es realitzi conforme a la llei i conforme a l’esmentat en aquest avís i a qualsevol altra condició particular que s’estableixi. PREVENgrup no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure’s a la incorrecta o inadequada utilització que els usuaris realitzin de la web o els seus serveis.

Dels continguts propis.

Els continguts de tot tipus inclosos a les pàgines de la web són facilitats de bona fe per PREVENgrup, amb informació procedent tant de fonts internes (elaboració pròpia) com a externes al propi grup. En raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, PREVENgrup no garanteix la total exactitud o actualització de les dades o textos disponibles malgrat que empra els seus millors esforços perquè així sigui.

Per tant l’accés a les pàgines, com l’ús de la informació, continguts i serveis es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

De les descripcions dels productes.

PREVENgrup intenta que les descripcions dels productes a la venda siguin tan fidedignes i completes com sigui possible.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles a les pàgines de la web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de PREVENgrup o de tercers titulars dels mateixos.

En cap cas l’accés a les pàgines de la web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de PREVENgrup o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

4. DADES DELS USUARIS

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti mitjançant aquest formulari quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat de PREVENgrup Prevenció Integral S.L., amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats, així com per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat de la nostra empresa i els seus serveis.

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@pleiadesic.com o mitjançant escrit dirigit a Av. Creu Roja, 1-7, 3er 3ª de Cerdanyola del Vallès-  Barcelona – 08290 , aportant fotocòpia del seu DNI.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona – Espanya.